Vores energimærke gav en god dialog med energitjenesten

”Som ny husejer er det vigtigt at indarbejde energibesparelserne i forbedringerne lige fra starten”, siger Lina ”og vejledningen fra Energitjenesten hjalp os med at finde de mest økonomiske løsninger og få dem gjort i den rigtige rækkefølge.”

Da Linas familie overtog huset i Vanløse for et par år siden, vidste de godt, at der skulle gøres noget for at nedsætte energiforbruget.

Af energivejleder Morten Kjærgaard

Det energimærke, der fulgte med i handelen, gav huset den absolut laveste karakter, man kan få i den reviderede energimærkningsordning, nemlig G2. Og det var på trods af, at man tydeligt kunne se, at loftet var velisoleret. På det tidspunkt havde Energitjenesten et godt tilbud til husejere i Vanløse, nemlig at man kunne indsende sit energimærke og så få en dialog i telefonen med en energivejleder omkring mulighederne for at gennemføre besparelsesforslagene. Så energimærket blev sendt ind til energivejlederen i Energitjenesten København, der så på det og ringede Lina op. ”På den måde fi k jeg en snak rundt om besparelsesforslagene,” siger Lina, ”som gjorde det meget nemmere for os at sætte i gang, måske mest fordi vi blev klogere på, hvad der lå bag de enkelte forslag, og i hvilken sammenhæng de bedst kunne udføres.”

Hulmursisolering og vinduesforbedringer først

Huset er et meget regulært hus med hulmur, som der endnu ikke var gjort noget ved. Så det var lige til at gå til, og hulmursisolering er noget af det, der betaler sig hurtigst hjem igen. På energimærket stod der, at pengene var hjemme igen allerede det første år! Så det blev gjort straks af et autoriseret indblæsningsfi rma. Derefter er det vinduerne, der skal ses på. Energimærket foreslog da også, at vinduerne skulle udskiftes. Der var faktisk stadigvæk kun 1 lag glas de fl este steder. Energivejlederen fortalte, at gamle vinduer, der er mere end 50 år stadigvæk kan have mange gode år foran sig, hvis man giver dem lidt kærlighed. Kan man selv vedligeholde vinduerne med maling, kan det absolut bedst betale sig at beholde dem. Og energimæssigt er løsningen med en indvendig forsatsramme med et enkelt lag energiglas en rigtig god løsning, der isolerer bedre end nye energitermoruder. Så det blev beslutningen.

Vinduerne skal være i orden, og selv gamle vinduer kan opgraderes til dagens standard med et nyt forsatsvindue med energiglas. Og malerarbejdet kan man jo selv klare til sommer, hvis man har en handymand i familien.

Tænk energibesparelser ind i forbedringsplanerne

Det næste, man plejer at se på, er tagkonstruktionen, men her var den faktisk velisoleret med 20-25 cm, så selv om dagens krav er oppe på 30-35 cm isolering, vil det ikke give så meget, at det kan svare sig at gøre noget her og nu. Men det er en god ide at indtænke det, når huset skal vedligeholdes hen ad vejen. For når man er i gang, så koster det ikke ret meget at lave det energimæssigt bedst muligt. Og laver man store renoveringsarbejder, så skal man faktisk opfylde energikravene i bygningsreglementet.

Fjernvarmevandet skal afkøles rigtigt

Huset er forsynet med fjernvarme. Mange af beboerne i Vanløse, som Energitjenesten har talt energimærke med, er blevet opmærksomme på, at de betaler en ekstraafgift til Københavns Energi for manglende afkøling. For at drive fjernvarmeforsyningen rationelt skal returvandet være godt nedkølet og dermed tømt for varmeenergi. For så skal der pumpes mindre vand rundt i forsyningssystemet. Men når man ændrer en gammel oliefyrsinstallation til fjernvarme, vil det ofte være sådan, at radiatorerne ikke kan nå at afgive nok varme og derfor køles vandet ikke nok. Hos Lina skulle der fl yttes et par radiatorer, og de blev så skiftet til den moderne type med aluminiumslameller på bagsiden som gør afkølingen meget bedre. Men endnu mangler familien at få tjek på, hvordan man regulerer systemet på bedste måde, og rørisoleringen, der er foreslået i energimærket, er endnu ikke gennemført. Så der er stadigvæk opgaver, der kan arbejdes med. Men sådan er det jo at være husejer. Og ofte er det netop en god ide at lave en vedligeholdelsesplan, der løber over nogle år og så indarbejde energisparetiltagene heri. På den måde får man mest for pengene.

Mange fjernvarmeinstallationer er bygget op på stedet af VVS‐firmaet og er derfor meget forskellige, så det kan være en næsten uoverkommelig opgave at få det indstillet korrekt. Der kan hentes hjælp på Københavns Energi’s hjemmeside, hvor der også er en liste over særlige fjernvarme‐VVS‐firmaer, se www.ke.dk

Indeklimaet skal være i orden

”Jeg synes stadigvæk, at vi har en for stor energiregning,” siger Lina, ”så vi skal videre med besparelserne. Men komforten skal også være i orden. Og netop den gode fornemmelse med et godt indeklima er blevet fantastisk i huset efter hulmursisolering og energivinduer er blevet lavet.” Energitjenesten Københavns Vanløseprojekt ”Energimærket op af skuffen”, som var støttet af Vanløse Lokaludvalg, er nu afsluttet. Men husejere er stadigvæk velkomne til at sende deres energimærke ind til Energitjenesten og få en gratis snak om sparemulighederne i telefonen. Vi kan også komme ud til huset, men så er det ikke gratis længere. Se mere på www.energitjenesten. dk og ring til 70333777, hvis du vil tale med en energivejleder.

Publiceret i Den Blå Avis, marts 2009