Hvem er jeg?

Morten_Kjaergaard Mit navn er Morten Kjærgaard.

Jeg er uddannet arkitekt og har været ansat i centraladministrationen under skiftende regeringer. Har arbejdet med byggelovgivningen og med energiforbrug og besparelser i bygninger, herunder regelforenkling, tilskudsadministration og information.

Nu arbejder jeg som selvstændig konsulent. Mine arbejdsområder er rådgivning om bygninger og energi, formidlingsopgaver med billeder, publikationer og internet samt administration og regnskab.

I de senere år har min væsentligste opgave været, at være energirådgiver hos Energitjenesten Øst i København. Se mere om Energitjenesten Øst her.

Jeg har i mange år arbejdet med fotografi på professionelt niveau som bibeskæftigelse. Jeg har tidligere mest fotograferet landskaber og byggeri/arkitektur og har kunnet glæde mig over opgaver hvor min arkitektbaggrund var med til at præge billederne.

buen.dk kan man se lidt om min familie.

I 2011 begyndte jeg at lave video sammen med Energitjenesten, bl.a. for Energistyrelsen. Mine videoer kan ses her: vimeo.com/mokj

Siden 2009 har jeg været kommunikationskonsulent for THE BALTIC INITIATIVE AND NETWORK og produceret publikationer og hjemmeside, se coldwarsites.net

Man kan se punkter fra mit CV og en kronologisk oversigt her.

Morten Kjærgaard