Punkter fra mit CV

Her kan man se punkter fra mit CV vedrørende mit professionelle virke samt en kronologisk overigt

Arkitekt, fuldmægtig, Byggestyrelsen i Boligministeriet og Energistyrelsen
 • Mange års erfaringer med offentlig styring og planlægning i centraladministrationen
 • Arbejdsopgaver indenfor regelforenkling, forskningsstrategier, etablering af videngrundlaget for ændringer i byggereglerne, samt etablering af tilskudsordninger og økonomistyring.
Energibesparelser i bygninger har været hovedområdet/ kerneområde
 • Energirådgivning fra Energitjenesten i København
 • Den oprindelige varmesynsordning i Energistyrelsen
 • Energimærkningsordningerne for små og for store bygninger.
Information og formidling som virkemiddel i offentlig styring
 • Energirigtig adfærd kan opnås via målrettede informationskampagner.
 • Var idémand og tovholder i den store håndværkerkampagne i 90-erne, der gjorde håndværkerne til ambassadører for energisparebudskabet ved at klæde dem på til at markedsføre sig selv sammen med energisparebudskabet.
Byggeteknisk viden og baggrund som bygningsarkitekt
 • Er vokset op med byggeteknisk indsigt og forståelse.
 • Afgang som bygningsarkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole med en opgave i landbrugsbyggeri.
 • Har arbejdet på tegnestuer både som projekterende og tilsynsførende på byggeplads.
 • Undervisning i faget materialelære på Byggeteknisk Højskole.
Anvendelse af IT-teknologi
 • Anskaffede min første microdatamat i 1980 og har siden da været på forkant i IT-udviklingen.
 • Medlem af projektgruppe i Boligministeriet til indførelse af ny teknologi.
 • Etablering af tilskudsordninger i Energistyrelsen med anvendelse af centralt edb-system i KMD til kommunernes sagsbehandling.
 • Omfattende brugerkendskab til mange programmer på pc, mac og linux.
Selvstændig konsulent på projektniveau
 • Administrativ styring af projekter med renovering af plejehjem efter almenboligloven.
 • Formidling af landskabsanalyse om Vestsjællands Naturpark.
 • Udstillingsarkitekt for Energitjenesten. Nyhedsgrafik for TV2Lorry.
 • Udviklingsopgave for Danfoss Ventures.
Selvstændig fotograf og kommunikationsarbejder
 • Har altid fotograferet på professionelt niveau som bibeskæftigelse. Byggeri, arkitektur og landskaber til brochurer, magasiner og tidsskrifter.
 • Layouted og produceret publikationer og hjemmesider.
 • Produceret korte vox-pop videoer med Energitjenesten bl.a. for Energistyrelsen
Fritid
 • En del af min fritid har jeg anvendt til at istandsætte Citroen biler. Jeg har flere 2CV-er og var Island rundt i en internationalt sammensat gruppe på 30 2CV-er i 1997 og igen i 2004 i en gruppe på 10 2CV-er.
 • Jeg har også istandsat en Citroen HY varevogn, den såkaldte Olsen-bande bil. Island rundt igen i denne i 2008, 2012 og i 2016.
 • I 2018 anskaffede jeg en Mehari, der efter istandsættelse blev brugt til Norge-turen samme år.
Kronologi

2010 –  ~ Konsulent, The Baltic Initiative and Network
2009 – 2017 Økonomi, Ungdomsbyen
2008 – 2016 Konsulent, Grethe Meyer Design v/Dorte Salicath
2007 – 2018 Energirådgiver, Energitjenesten København
2006 – Konsulentopgave for Danfoss Ventures
2006 – Udstillingsarkitekt for Energitjenesten
2004 – 2005 Kommunikationsopgaver, Skjern Å og Vestsjællands Naturpark
2002 – 2003 Bygherrerådgivning, Rådgivningsfirmaet Troels Jorn Aps
2002 – 2009 Nyhedsgrafik for TV2Lorry
1989 – 2002 Ansat i Energistyrelsen
1999 – 2002 ELO-ordningen, energiledelse i store ejendomme
1999 – 2002 Tilskudsordningerne TEP og TOK
1999 – 2002 Redaktionsudvalget for ”Energinyt”
1997 – Island rundt i 2CV for første gang
1993 – 1998 Ansvar for budget og finanslov
1992 – 1999 Rådgivende forskningsudvalg vedr. energiforbrug i bygninger mv.
1987 – 1995 Informationskampagner om energibesparelser
1987 – 1989 Undervist i materialelære, Byggeteknisk Højskole
1981 – 1989 Ansat i Boligministeriet, Byggestyrelsen
1986 – 1989 Energikontoret, Byggestyrelsen
1987 – 1988 Byggestyrelsens deltagelse i Blangstedgårdudstillingen.
1984 – 1986 Tillidsmand for arkitekterne, teknologoudvalg, strukturudvalg
1983 – 1986 Byggelovskontoret, Byggestyrelsen
1984 – 1985 Udarbejdelsen af Bygningsreglement for småhuse 85
1981 – 1983 Byggeteknisk kontor, Byggestyrelsen
1982 – 1983 Brandsikring af bygninger opført efter 1900
1980 – 1981 Byggeriets Studiearkiv, Videnomsætningsmodel
1979 – Vores søn Jonas ankommer
1977 – 1978 Praktiserende Arkitekters Råd, Landbrugsgruppen
1976 – 1979 Ansat hos Arkitekten Ib Martin Jensen
1973 – 1975 Konduktør på bebyggelsen ”Bryggergården”
1976 – Freinetskolen oprettes, bestyrelse mv.
1976 – Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, lab. f. landbrugsbyggeri
1973 – Vores datter Lina kommer til verdenen
1971 – Mødte min svenske livsledsager, Eva Ahnoff
1971 – 1974 Kollektivet Klon på Frederiksberg
1970 – To måneders studieophold i Kenya
1967 – Optaget på arkitektskolen efter adgangskursus
1967 – Matematisk student fra Frederiksberg Gymnasium
1947 – Her begynder det hele for mig