Valrac i september 2010

I de første dage i september besøgte vi familiens hus i Valrac efter en pause på 15 år.